Výroba a prodej dřevní štěpky.

Zpracování prořezaného dřevního materiálu do podoby dřevní štěpky a jeho následný prodej.