Zemní práce.

Provádíme veškeré zemní práce související s budováním plynu, kanalizace a elektrických rozvodů. Vedle zajištění výkopu nabízíme odvoz či dovoz materiálu a jeho ekologické odstranění.

Nabízíme rovněž realizaci terénních úprav povrchu při zakládání zahrad, výkopu vodovodu, zahradních jezírek a bazénů. Zajistíme hloubení základů domů, jímek, skrývek a čističek odpadních vod.

Součástí našich služeb jsou také ruční zemní práce v nepřístupných terénech, kam se nedostane strojní technika.

Provádíme odstranění pařezů vyvrácením ze země, příp. pařezovou frézou.

Vedle uvedeného nabízíme po dohodě další zemní práce, které vyžadují strojní, či ruční výkop a úpravu povrchu.