Rizikové kácení.

Bezpečně kácíme od koruny dolů stromy nakloněné, v omezeném prostoru, na hřbitovech, mezi zástavbou. Dále kácíme od koruny dolů stromy, které zasahují nad okrasnou výsadbu, nad střechy, nad ploty a elektrické vedení. Odřezané větve spouštíme do určeného prostoru, kde nemohou nic poškodit.

Vysokozdvižnou plošinu používáme především při ořezech, kde je možnost dojezdu a ustavení těžké techniky.